Đăng ký chữ ký số Viettel tại Bình Dương

Trung tâm Viettel Bình Dương triển khai dịch vụ đăng ký chữ ký số tới toàn bộ các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sử dụng chữ ký số...