Chuyên gia máy bơm hàng đầu Wilo ANH đã thực hiện tất cả các công nghệ bơm hiệu quả cao có thể truy cập trên các thiết bị di động, mang lại lợi ích cho các chuyên gia kỹ thuật và chuyên gia tư vấn cho các thiết bị xây dựng kỹ thuật.Ứng dụng "Trợ lý Wilo" miễn phí cho các thiết bị của Apple và Android cung cấp quyền truy cập vào thông tin và chức năng trước đây chỉ có sẵn dưới dạng văn bản hoặc trên internet. Các thợ thủ công HVAC được hỗ trợ với các cuộc hẹn trước và sau khi lập kế hoạch dịch vụ và lắp đặt máy bơm nước wilo và tất cả các công việc được thực hiện trong phòng thực vật của khách hàng, cũng như với việc cung cấp các dịch vụ tư vấn.Ứng dụng nhỏ gọn này cung cấp nhiều điểm bán hàng hợp lý cho công nghệ bơm hiệu quả năng lượng để sưởi ấm, điều hòa không khí và lưu thông nước nóng thứ cấp. Nó cũng cung cấp cho người dùng quyền truy cập được nhắm mục tiêu đến thông tin sản phẩm toàn diện và bí quyết liên quan đến công nghệ bơm. Phần lớn thông tin này cũng có sẵn ngoại tuyến, vì kinh nghiệm cho thấy việc tiếp nhận trong các phòng thực vật luôn kém.


Xem Thêm : máy bơm tăng áp wilo

Phạm vi chức năng bao gồm tất cả các yêu cầu cho công trường xây dựng và tư vấn khách hàng:
Hướng dẫn thay thế tương tác để sưởi ấm và bơm nước nóng thứ cấp
Máy tính tiết kiệm năng lượng để tính toán các khoản tiết kiệm tiềm năng về chi phí điện và lượng phát thải CO2 khi sử dụng bơm tiết kiệm năng lượng hiệu quả cao Wilo
Kích thước bơm theo yêu cầu điểm bơm được chỉ định
Mẹo và thủ thuật để tối ưu hóa hệ thống sưởi ấm và hệ thống tuần hoàn nước nóng thứ cấp
Nguyên tắc cơ bản của công nghệ bơm
Chuyển đổi đơn vị
Thông tin cập nhật cho chuyên gia kỹ thuật và chuyên gia tư vấn cho thiết bị xây dựng kỹ thuật
Liên hệ với các đối tác liên lạc của Wilo

Xem Thêm : máy bơm tuần hoàn nước nóng wilo