thiết bị giáo dục mầm non Một trong những ưu điểm Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non mới là lấy sự vững mạnh của trẻ làm trung tâm trong xây dựng chuẩn. Đây là cách tiếp cận hiện đại trong quản lý giáo dục nói chung, trong quản lý trường mầm non nói riêng.Báo GD&TĐ đã trao đổi với PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền, giảng viên cao cấp Học viện Quản lý giáo dục, Trưởng nhóm nghiên cứu xây dựng Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non về những điểm mới trong dự thảo lần này.

Ưu tiên sự lớn mạnh của trẻThưa PGS. TS Đặng Thị Thanh Huyền, bà có thể cho biết những điểm mới trong việc xây dựng chuẩn hiệu trưởng trường mầm non là gì?

- Theo cách tiếp cận truyền thống, mọi hành động của nhà quản lý trường mầm non đều có lao lý, chỉ dẫn cụ thể, quyền tự chủ và bổn phận giải trình của nhà trường rất thấp, trong đó trẻ được coi là một trong các đối tượng của động tác quản lý như quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý hành động nuôi dưỡng, để mắt, giáo dục trẻ (của giáo viên, nhân viên), quản lý con nít, quản lý hành chính và sơ đồ thông tin…

Lấy trẻ làm trung tâm trong quản lý trường mầm non coi sự lớn mạnh về thể chất, xã hội, tình cảm, thẩm mỹ, trí tuệ, nhân cách của trẻ là mục tiêu của đa số các hành động quản lý nhà trường có thể coi sự phát triển của trẻ là cái đích mà mọi năng lực chỉ huy và quản lý trường mầm non phải đạt được thông qua các động tác quản lý nhà trường một cách tự chủ hơn, bổn phận giải trình cao hơn.


Với cách tiếp cận lấy trẻ làm trung tâm, chuẩn hiệu trưởng trường mầm non có ba điểm mới cần thiết như sau:


Thứ nhất, Coi sự tăng trưởng của trẻ là thước đo chiến thắng của hiệu trưởng. Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non mới không coi quản lý trẻ chỉ là 1 năng lực của hiệu trưởng, mà sự vững mạnh của trẻ là mục đích cần đạt của mọi năng lực của hiệu trưởng. Ở dự thảo Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non không có tiêu chí riêng về “Quản lý em bé của nhà trường” (Tiêu chí này hiện đang được tiêu dùng trong chuẩn hiệu trưởng mầm non hiện hành, theo Thông tư số 17/2011 /TT-BGDĐT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).


=> đồ chơi mầm non => Công ty sản xuất đồ chơi mầm non


PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền, giảng viên cao cấp Học viện Quản lý giáo dụcThứ hai, chuyển từ “quản lý” sang “quản trị” nhà trường. Có nhiều ý kiến tranh luận về dùng thuật ngữ “quản lý” hay “quản trị”. Trên thực tế hai thuật ngữ này có cùng thực chất, tuy nhiên thuật ngữ “quản lý” chung được dùng trong quản lý Nhà nước, quản lý xã hội tầm vĩ mô, còn thuật ngữ “quản trị” thường dùng ở phạm vi nhỏ hơn so với một công sở, một nhà phân phối.


Quản trị trường học là cách thức để vài người/nhóm người có thẩm quyền (thường là hội đồng) hướng dẫn, giám sát các mục tiêu, giá trị của nhà trường thông qua các điều khoản, cách và quy trình thực hiện.

Thứ ba, mục đích trọng tâm của chuẩn là “vững mạnh năng lực của hiệu trưởng liên tiếp”

Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non không hề là văn bản liệt kê các nhiệm vụ của hiệu trưởng được điều khoản ở các văn bản khác, mà là đưa ra các năng lực cốt lõi của hiệu trưởng trường mầm non để thực hiện các nhiệm vụ trong điều kiện tự chủ và nghĩa vụ giải trình ngày càng ca

Trong đó mục đích của Chuẩn chẳng hề để phân loại, so sánh hiệu trưởng nào giỏi hơn hay yếu hơn, mà chính yếu để hỗ trợ hiệu trưởng (hoặc những người có nguyện vọng trở nên hiệu trưởng) tìm ra những “vùng lõm” về năng lực để tự học, tự bồi dưỡng, hoặc đăng ký để được tập đoàn cấp trên bồi dưỡng thường xuyên, liên tiếp để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ trong bối cảnh thay đổi giáo dục.

Vai trò của người quản trị trường học

Theo PGS, ở điểm mới thứ 2, bà có nói đến thuật ngữ “quản trị trường học”, vậy vai trò của người quản trị trường học trong Chuẩn mới được thể hiện như thế nào?

- Quản trị trường học là công đoạn lắp ráp xây dựng và tập hợp các quy tắc, sơ đồ nhằm vận hành và kiểm soát đa số hành động của một nhà trường; là những phương cách để một vài người có thẩm quyền lãnh đạo chỉ bảo và giám sát các mục tiêu và giá trị của nhà trường thông qua các chế độ và quy trình thực hiện.

Nhà quản trị trường học là người chịu bổn phận trước nhà trường, đồng đội và người học về sự tin yêu, tính thích ứng và tốt nhất mức giá quản lý thông qua việc phân chia bổn phận, nguồn lực và kiểm soát tính hiệu lực và hiệu quả hoạt động của nhà trường.

Quản trị trường mầm non bao hàm các động tác như quản trị chiến lược nhà trường, quản trị tổ chức, quản trị nhân sự, quản trị các tác động nuôi dưỡng, chăm bẵm, giáo dục trẻ, quản trị tài chính, cơ sở vật chất, xây dựng môi trường giáo dục, tăng trưởng quan hệ xã hội. Năng lực quản trị nhà trường có thể hiểu là năng lực làm việc với các cơ quan, cá nhân có nghĩa vụ thành lập các định hướng phát triển, tổ chức thực hiện và giám sát công đoạn lắp ráp, kết quả đạt được của nhà trường.

https://vitalk.vn/threads/ban-ban-gh...52318145848001
https://www.linkedin.com/pulse/mua-b...blog-mầm-non
https://thietbimamnon.top/danh-muc/d...non-ngoai-troi
https://thietbimamnon.top/danh-muc/ban-ghe-mam-non