PLC Delta DVP-SX2
PLC Delta DVP-SX2 là dòng PLC Delta có tích hợp ngõ ra ra tương tự, tốc độ xử lý nhanh tích hợp sẵn vào ra tương tự, tích hợp ngõ ra phát xung tốc độ cao lên tới 100Khz, tích hợp 1 cổng RS-232, RS-485, hỗ trợ giao thức truyền thông MODBUS ASCII/RTU, có thể giao tiếp Master - Slave.

Model:
DVP20SX211R (8DI, 6DO type Relay, 4AI, 2AO) , DVP20SX211R (8DI, 6DO type Transistor, 4AI, 2AO)
DVP10SX11R (4DI, 2DO type Relay, 2AI, 2AO), DVP10SX11T (4DI, 2DO type Transistor, 2AI, 2AO)