Sổ đỏ là gì? Sổ hồng là gì? Đặc điểm chỉ ra sự khác nhau giữa sổ đỏ và sổ hồng là gì? Đây đều là những khái niệm, vấn đề mà mọi khách hàng đều quan tâm đến và muốn biết. Nhưng bạn có biết thực tế, sổ đỏ hay sổ hồng không phải là tên gọi chính thức mà chỉ là tên gọi do người dân tự kêu dựa trên màu sắc của 2 loại giấy này cho ngắn gọn, đơn giản cũng như dễ phân biệt giữa các loại giấy chứng nhận.

Sổ đỏ là mẫu do Bộ tài nguyên và môi trường ban hành với bìa có màu đỏ, nội dung chính là xác nhận quyền sử dụng đất có thể là đất ở, đất nông nghiệp, đất ao, đất rừng… nên sổ đỏ hay còn được gọi với cái tên chính xác hơn là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


Bên cạnh đó, thủ tục sang tên sổ đỏ hay sổ hồng cũng không hề giống nhau. Vì vậy nhiều khách hàng cũng thường băn khoan liệu sang tên sổ đỏ cần những giấy tờ gì? Còn sổ hồng là mẫu do Bộ xây dựng ban hành có bìa màu hồng với nội dung chính là ghi nhận quyền sử dụng đất ở và sở hữu nhà nên có tên gọi là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất.

Thủ tục làm và sang tên sổ hồng cũng không hề giống với sổ đỏ. Theo đó được quy định như sau: trường hợp chủ nhà sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sở hữu đất ở thì cấp một giấy chứng nhận là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Ngược lại chủ nhà sở hữu nhà ở không đồng thời sở hữu đất thì cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở quy định tại khoản này được gọi chung là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.