Trong thời điểm mà mọi thông tin nhà đất đều được quản lý bằng sổ đỏ thì cái tên sổ trắng có thể khiến nhiều người bối rối. Vậy sổ trắng nhà đất là gì và có những thông tin gì mà mọi người cần biết.

Giống như sổ đỏ, sổ hồng, cái tên “sổ trắng” chỉ là cách gọi chung của người dân với các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ. Các giấy chứng nhận này đều dùng bìa không màu (bìa trắng) do công nghệ in cũ chỉ sử dụng được giấy bìa trắng. Các gọi “Sổ trắng” cũng giúp người dân phân biệt các giấy chứng nhận cũ với các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới có bìa màu.

Sổ trắng có hai loại chính:

+ Giấy chứng nhận được cấp trước 30/04/1975: Văn tự đoạn mại bất động sản, Bằng khoán điền thổ…

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mẫu cũ được cấp sau 30/04/1975: Giấy phép mua bán nhà, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận (hoặc quyết định) của UBND cấp huyện công nhận quyền sở hữu nhà ở…
Như vậy, sổ trắng là những giấy chứng nhận việc sở hữu, mua bán, sang nhượng, thừa kế,... đất đai và những tài sản gắn liền với đất theo các mẫu cũ trước ngày 15/10/1993 hoặc theo các mẫu giấy chứng nhận của chế độ cũ.


Nếu trên sổ trắng có ghi diện tích đất khuôn viên, thì được pháp luật công nhận quyền sử dụng phần đất đó và được chuyển qua sổ đỏ mới. Chính UBND xã, phường, huyện, thị xã nơi chủ nhân cư trú sẽ xác nhận cấp cho chủ sở hữu đó.

Các loại sổ trắng hiện tại không còn giá trị sử dụng trong hành chính như mua bán, giao dịch, cầm cố, đầu tư,... nhưng vẫn còn giá trị pháp lý. Thực tế, thông tin trên sổ trắng sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để xác định quyền sử dụng đất của cá nhân đối với những thửa đất chưa có sổ đỏ. Đồng thời cũng là căn cứ pháp lý để giải quyết khi xuất hiện tranh chấp, xung đột.