Các năm gần đây, thuê người lao động là người nước ngoài là hình thức dùng làm việc khá thịnh hành tại những công ty Việt Nam. Tuy là vậy nhưng, điều kiện và các quy định pháp luật liên quan đến việc tuyển dụng và dùng lao động nước ngoài chắc hẳn sẽ có nhiều điểm khác biệt so với việc tuyển dụng và dùng lao động là người Việt Nam.Vì vậy, để tuyển dụng thành công lao động là người nước ngoài đồng thời tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam trong giai đoạn dùng lao động là người nước ngoài, những công ty cần lưu ý một số vấn đề sau:

>>> Dịch vụ cung ứng nguồn lao động nhiều năm kinh nghiệm của Long Hậu, Nếu bạn quan tâm, có thể đọc thêm tại link: https://longhau.com.vn/truyen-thong/tin-tuc-su-kien/dich-vu-cung-ung-nguon-lao-dong

1. Về thuê lao động là người nước ngoài
1.1. Điều kiện thuê lao động là người nước ngoài
Về điều kiện đối với người lao động là người nước ngoài, theo quy định tại Điều 169 Bộ luật làm việc về điều kiện của lao động là công dân nước ngoài lao động tại Việt Nam thì làm việc là công dân nước ngoài vào lao động ở Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau đây:

  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
  • Có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe thích hợp với đề nghị công việc;
  • Chẳng phải là người phạm tội hay bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài; và
  • Có giấy phép lao động, trừ những trường hợp được miễn.

Về điều kiện đối với công ty thuê lao động là người nước ngoài, theo quy định tại Điều 170 Bộ luật làm việc về điều kiện thuê lao động là người nước ngoài thì:

  • Công ty chỉ được tuyển dụng làm việc là công dân nước ngoài lao động tại một vài vị trí công việc như: nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật; và
  • Bên cạnh đấy, khi tuyển dụng lao động nước ngoài, công ty phải giải trình nhu cầu dùng lao động và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.1.2. Hồ sơ để lao động là người nước ngoài lao động hợp pháp tại doanh nghiệp Việt Nam
Bước 1: doanh nghiệp tiến hành báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài đến cơ quan có thẩm quyền.

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến tuyển người lao động là người nước ngoài, doanh nghiệp phải báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền để giải trình về nhu cầu dùng lao động là người nước ngoài. Trong thời hạn 15 ngày từ khi ngày nhận được báo cáo giải trình, cơ quan có thẩm chấp thuận thông báo việc chấp thuận sử dụng lao động là người nước ngoài tới công ty.

Bước 2: Sau khi được chấp thuận về việc dùng lao động là người nước ngoài, công ty tiến hành xin cấp giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài.

Trước ít nhất 15 ngày lao động, từ khi ngày người lao động dự kiến bắt đầu làm việc thì doanh nghiệp phải nộp giấy tờ yêu cầu cấp giấy phép lao động cho Sở lao động Thương binh và Xã hội nơi người làm việc lao động. Trong vòng 07 ngày lao động, bắt đầu từ ngày nhận đủ thủ tục, người lao động sẽ được cấp giấy phép làm việc.

Thời hạn giấy phép làm việc sẽ tùy theo hợp đồng lao động dự kiến ký kết nhưng sẽ không có quá 02 năm. Hết thời hạn trên giấy phép lao động, doanh nghiệp phải làm giấy tờ cấp lại giấy phép lao động nếu như muốn tiếp tục thuê người lao động nước ngoài.

Bước 3: Ký hợp đồng làm việc với lao động là người nước ngoài

Sau khi được cấp giấy phép lao động, doanh nghiệp và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng làm việc bởi văn bản theo quy định của luật pháp lao động Việt Nam trước ngày dự kiến lao động cho người tiêu dùng lao động.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ lúc ngày ký phối hợp đồng làm việc, công ty phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động.

2. Về bảo hiểm xã hội
Người lao động là người nước ngoài làm việc ở Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi:

  • Có giấy phép lao động hay chứng chỉ hành nghề hay giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; và
  • Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động ở Việt Nam.

Trừ trường hợp:

  • Người lao động là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, làm việc kỹ thuật của doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ công ty sang hiện diện, và được công ty nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng; hay
  • Đã đủ tuổi nghỉ hưu (Nam đủ 60 tuổi, Nữ đủ 55 tuổi).

KHU CÔNG NGHIỆP LONG HẬU

Địa chỉ: Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Điện thoại: (028) 3937 5599

(+84) 906 938 599

Fax: (028) 3781 8940

Website: https://longhau.com.vn/