thay đổi đăng ký kinh doanh các đầu mục như: tên công ty, trụ sở chính, ngành nghề, vốn điều lệ, người đại diện theo luật pháp, thành viên/cổ đông, con dấu… Cùng tìm hiểu thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty

thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh như thế nào năm 2020?
thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: biên soạn thảo thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật
công ty sẽ soạn thảo thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo nội dung đã được chúng tôi chỉ dẫn cụ thể trong bài viết.

Bước 2: Nộp thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh
thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ được công ty hoặc công ty được công ty ủy quyền nộp tại Sở kế hoạch đầu cơ tỉnh/thành phố nơi công ty đăng ký hội sở chính.

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh từ Cơ quan đăng ký
ví như thủ tục đăng ký được chấp nhận, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện thay đổi nội dung theo yêu cầu của công ty. Nếu thủ tục đăng ký không được ưng ý, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản lý do khước từ để công ty sửa đổi, bổ sung.

Bước 4: thông báo thông tin thay đăng ký kinh doanh đổi trên Cổng thông tin quốc gia
Sau lúc hoàn thành việc thay đổi đăng ký kinh doanh, công ty cần công bố nội dung thay đổi trên công thông tin quốc gia theo đúng quy định của Luật công ty.

Bước 5: thực hiện các công việc khác sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh
Phụ thuộc vào từng nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh mà công ty sẽ phải thực hiện các công tác sau lúc thay đổi như đổi tên công ty sẽ liên quan đến đổi dấu công ty.

thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tên công ty
– 01 thông báo thay đổi theo mẫu quy định

– 01 Quyết định về việc thay đổi tên công ty của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với công ty TNHH một thành viên), của những thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

– 01 Bản sao biên bản cuộc họp nói đến việc thay đổi tên công ty của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), của chủ sở hữu (đối với công ty TNHH 1 thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

– 01 Giấy ủy quyền (nếu sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh tên doanh nghiệp)

thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh
– 01 thông tin thay đổi theo mẫu quy định

– 01 Quyết định về việc thay đổi lĩnh vực kinh doanh của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), của chủ nhân (đối với công ty TNHH 1 thành viên), của những thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

– 01 Bản sao biên bản cuộc họp nhắc tới việc thay đổi lĩnh vực kinh doanh của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên), của chủ nhân (đối với công ty TNHH một thành viên), của các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

– 01 Giấy ủy quyền (nếu sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh)

Để được giải đáp trực tiếp về việc thay đổi nội dung Giấy phép đăng ký công ty, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi - công ty Luật Hà Đô qua HOTLINE: 1900 62 80
Website: https://luathado.com/

>> Xem thêm: https://luathado.com/thu-tuc-thay-doi-giay-phep-dang-ky-kinh-doanh-cd83.html