Thay đổi đăng ký kinh doanh là thủ tục hành chính cần thực hiện tại cơ quan đăng ký lúc doanh nghiệp có nhu cầu Thay đổi nội dung trong giấy đăng ký kinh doanh như Thay đổi tên, địa chỉ công ty, lĩnh vực kinh doanh, vốn điều lệ, thành viên và cổ đông.

Xem thêm bài viết: thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh gồm những gì

Trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có khá nhiều nội dung, vì vậy, doanh nghiệp cần xác định rõ nội dung sẽ Thay đổi, bởi nó không chỉ ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn quyết định đến thủ tục, lệ phí mà doanh nghiệp có trách nhiệm thực hành. Thông thường các doanh nghiệp sẽ lựa chọn những nội dung Thay đổi cơ bản như sau:– Thay đổi tên doanh nghiệp bao gồm: tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài, tên viết tắt của doanh nghiệp.
– Thay đổi địa chỉ trụ sở chính: chuyển trụ sở chính về địa chỉ khác
– Thay đổi lĩnh vực kinh doanh bao gồm: rút ngành, bổ sung ngành nghề kinh doanh
– Thay đổi vốn điều lệ bao gồm: tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ, cơ cấu lại vốn góp/cổ phần giữa những thành viên/cổ đông
– Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty
– Thay đổi thành viên/cổ đông của doanh nghiệp
– Thay đổi con dấu công ty
Lưu ý: công ty có thể tiến hành một hoặc nhiều nội dung thay đổi nêu trên trong cùng một lần.Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh gồm:

 1. Thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 2. Thông tin thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 3. Thông tin thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân;
 4. Thông tin thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên;
 5. Thông tin về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;
 6. Danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên khi thay đổi vốn của thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên;
 7. Danh sách người đại diện theo giao cho đối với thay đổi cổ đông/ thành viên là công ty nguồn vốn nước ngoài;
 8. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với doanh nghiệp cổ phần hoặc Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên;
 9. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với doanh nghiệp cổ phần hoặc Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, chủ sở hữu đối với công ty một thành viên;
 10. Điều lệ trong trường hợp thay đổi chủ nhân doanh nghiệp TNHH một thành viên;
 11. Thủ tục chứng nhận cá nhân lực chứng đối với thành viên mới, cổ đông nước ngoài, thay đổi người đại diện theo pháp luật;


Để được giải đáp trực tiếp về việc Thay đổi nội dung Giấy phép đăng ký doanh nghiệp, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi - công ty Luật Hà Đô qua website: luathado.com