Nhãn hiệu là gìViệc hiểu đầy đủ định nghĩa nhãn hiệu và điều kiện để có thể đăng ký nhãn hiệu thành công giúp chúng ta ra đời đảm bảo lợi ích của mình.
Theo Luật Sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu là dấu hiệu sử dụng để phân biệt hàng hoá, nhà sản xuất của các tổ chức, tư nhân khác nhau.
Quyền sở hữu nhãn hiệu của doanh nghiệp được xác lập trên cơ sở văn bằng bảo hộ được cục Sở hữu trí não cấp hoặc xác nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Xem thêm bài viết liên quan: dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu giá rẻ

Đối với nhãn hiệu nổi tiếng, quyền sở hữu được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký. (Nhãn hiệu nổi tiếng là: nhãn hiệu được người tiêu sử dụng biết tới nhiều trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Đối với nhãn hiệu nổi tiếng, quyền sở hữu được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký.).Thắc mắc thường gặp về đăng ký nhãn hiệu

Ai có quyền đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam?

  • Tư nhân, đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam;
  • Cá nhân, đơn vị nước ngoài. (Đối với tư nhân, doanh nghiệp, đơn vị nước ngoài muốn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam bắt buộc tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu phê duyệt các doanh nghiệp đại diện Sở hữu trí tuệ như tổ chức luật Hà Đô).


Phân nhóm sản phẩm, hàng hóa của nhãn hiệu là gì?

Phân nhóm nhãn hiệu đăng ký được dựa theo Bảng phân loại quốc tế về nhãn hiệu (Bảng phân loại Ni-xơ) được cả toàn cầu áp dụng. Tất cả hàng hóa, nhà sản xuất trên thị trường có rất nhiều loại nhưng theo Bảng phân loại nhãn hiệu cũng chỉ có tất cả 45 nhóm. Trong đó, có 34 nhóm cho hàng hóa và 11 nhóm cho nhà cung cấp. Tại Việt Nam, tính phí đăng ký nhãn hiệu căn cứ theo nhóm hàng hóa, dịch vụ đăng ký nhãn hiệu.

Vì sao cần tra cứu nhãn hiệu?

Tra cứu nhãn hiệu để xác định nhãn hiệu dự kiến nộp đơn có tương tự với các nhãn hiệu của những chủ thể khác đã đăng ký trước đó hay không? Đồng thời tìm hiểu khả năng nhãn hiệu nộp đơn có được cấp bằng bảo hộ hay không?

Nhãn hiệu được bảo hộ trong thời hạn bao lâu?

Nhãn hiệu được bảo hộ trong vòng 10 năm từ khi ngày nộp đơn (ngày ưu tiên). Doanh nghiệp được gia hạn văn bằng bảo hộ và không hạn chế số lần gia hạn. Vì thế, nhãn hiệu sẽ là tài sản xuyên suốt quá trình hoạt động, kinh doanh của tổ chức.

Để được hỗ trợ trả lời miễn phí các vấn đề liên quan tới bảo hộ thương hiệu/nhãn hiệu, khách hàng vui lòng liên hệ qua website: Luật Hà Đô