Chứng nhận hợp quy là gì?
Chứng chỉ hợp quy sản phẩm là hoạt động Tìm hiểu và xác nhận 1 loại sản phẩm, hàng hóa cụ thể nào ấy về mức độ thích hợp của chúng so với những quy chuẩn tương ứng. chungnhanquocgia.com Cụ thể, quy chuẩn công nghệ được hiểu là những quy định về mức giới hạn của các đặc tính công nghệ cùng yêu cầu quản lý cho 1 sản phẩm cụ thể nào đấy. Mục đích của những quy chuẩn kỹ thuật là đảm bảo sản phẩm, hàng hóa khi sản xuất và kinh doanh là an toàn, không gây hại tới sức khỏe của con người và môi trường. Cùng lúc, bảo vệ cho quyền lợi cùng an ninh của quốc gia và các yêu cầu cần thiết khác.


Đối tượng chứng chỉ hợp quy
Đối tượng chứng nhận hợp quy là sản phẩm hàng, hàng hoá, dịch vụ, công đoạn, môi trường theo những tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực và cả tiêu chuẩn nước ngoài hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) quy định. Các đối tượng quy định trong QCKT thường liên quan tới an toàn, sức khỏe, môi trường mang tính bắt buộc áp dụng, Nếu như các Doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc các đối tượng quy định này.
Những phương thức chứng nhận hợp quy?
Theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN, những tổ chức chứng nhận hợp quy https://chungnhanquocgia.com/chung-nhan-tieu-chuan-hop-chuan-la-gi có thể áp dụng một trong số 8 phương thức dùng để Phân tích sự thích hợp cho một sản phẩm/ hàng hóa cụ thể:
- Phương thức 1: thể nghiệm mẫu điển hình của sản phẩm/ hàng hóa;
- Phương thức 2: thí điểm mẫu điển hình phối hợp với Phân tích công đoạn sản xuất và giám sát thông qua việc thí nghiệm mẫu lấy trên thị trường;
- Phương thức 3: thí điểm mẫu tiêu biểu phối hợp với Tìm hiểu giai đoạn sản xuất; giám sát thông qua việc thí điểm mẫu lấy ở nơi sản xuất hài hòa Phân tích - công đoạn sản xuất;
- Phương thức 4: thử nghiệm mẫu điển hình cùng Tìm hiểu giai đoạn sản xuất; thực hành giám sát thông qua việc thí nghiệm mẫu được lấy tại nơi sản xuất cùng trên thị trường kết hợp Đánh giá thời kỳ sản xuất


- Phương thức 5: thí điểm mẫu điển hình và Phân tích giai đoạn sản xuất; thực hành giám sát thông qua việc lấy mẫu thể nghiệm ở nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp Tìm hiểu công đoạn sản xuất;
- Phương thức 6: thực hành Tìm hiểu phối hợp giám sát hệ thống quản lý;
- Phương thức 7: thử nghiệm mẫu và Phân tích theo lô sản phẩm/ hàng hóa;
- Phương thức 8: thí nghiệm hoặc kiểm định tất cả những sản phẩm/ hàng hóa cần chứng nhận hợp quy.
Trong ấy, phương thức 5 và phương thức 7 là được dùng phổ biến nhất. Phương thức 5 được áp dụng cho sản phẩm/ hàng hóa nội địa được sản xuất trong nước. Còn phương thức 7 được áp dụng cho hàng du nhập vào thị trường Việt Nam.
>>> Có thể bạn quan tâm: Tư Vấn Chứng Chỉ Iso 22000 https://chungnhanquocgia.com/chung-nhan-iso-22000-2018
Quy trình chứng chỉ hợp quy


Để đạt được chứng chỉ hợp quy cho sản phẩm/ hàng hóa của mình, Doanh nghiệp sẽ cần phải thực hành theo các bước sau:
- B- 1: Đăng ký chứng chỉ hợp quy sản phẩm tại tổ chức chứng chỉ sự thích hợp có thẩm quyền.
- B- 2: Tổ chức sẽ cử những chuyên gia chứng nhận xuống cơ sở đăng ký của DN để tiến hành Phân tích ban đầu về những điều kiện. Bao gồm: lấy mẫu thí nghiệm theo phương thức 5 hoặc phương thức 7.
- Bước 3: Sau khi lấy mẫu, các chuyên gia sẽ tiến hành Đánh giá và Nhận định kết quả thí nghiệm.
- Bước 4: Báo cáo Nhận định
- B- 5: Cấp giấy chứng nhận
Căn cứ vào kết quả thí điểm và Tìm hiểu, Nếu như sản phẩm giải quyết được các quy chuẩn công nghệ tương ứng thì sản phẩm đó sẽ được cấp giấy phép hợp quy cùng dấu hợp quy.
- Bước 6: Phân tích, giám sát sản phẩm định kỳ hàng năm ( định kỳ 9 - 12 tháng/ một lần).