Tham Khảo:
1: https://fsibpo.com.vn/co-hoi-de-viet...a-dich-vu-bpo/
2: https://fsibpo.com.vn/dich-vu-giai-p...i-nhan-su-bpo/


Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đã tăng 154% trong năm 2019, nguyên nhân là nhờ các dịch vụ nhập dữ liệu chuyển đổi dữ liệu thô thành những thông tin có ý nghĩa. Dịch vụ nhập dữ liệu yêu cầu các chuyên gia có tay nghề cao áp dụng các kỹ thuật khác nhau để phân tích và xử lý dữ liệu.

Hơn nữa, dữ liệu đã trở thành công cụ quan trọng nhất để đưa ra các quyết định quan trọng cho mọi tổ chức kinh doanh. Sự can thiệp của công nghệ đã giúp tăng độ tin cậy của phân tích dữ liệu. Các tổ chức, doanh nghiệp đang dần nhận ra dữ liệu có thể giúp cải thiện những công nghệ mới nhất như thế nào.

Thu thập dữ liệu – Độ chính xác của AI hoặc Học máy (Machine Learning) được dự đoán là phụ thuộc vào số lượng và chất lượng dữ liệu được thu thập. Nhập dữ liệu thủ công cực kỳ hữu ích về mặt này, vì nó có thể được các chuyên gia giàu kinh nghiệm – những người hiểu những gì cần thiết để cải thiện hiệu suất dự đoán – quản lý một cách chiến lược.

Chuẩn bị dữ liệu – Mô hình Máy học trí tuệ nhân tạo phải truy cập dữ liệu từ các vị trí duy nhất và cụ thể nào đó. Sau đó, một phần của việc chuẩn bị dữ liệu là tải dữ liệu vào một nơi thích hợp cho việc đào tạo, một bước thường được thực hiện với các phương pháp nhập dữ liệu thủ công. Trong một số mẫu dữ liệu được sửa đổi, việc chuẩn hóa và khử trùng lặp nhập liệu thủ công cũng phát sinh.

Dữ liệu được gán nhãn – Nhập dữ liệu được biết đến là được sử dụng để chuẩn bị dữ liệu cụ thể dựa trên các yêu cầu độc đáo của dự án, và các dữ liệu được nhập sẽ làm giàu mã chuẩn hóa dữ liệu.. Dữ liệu sau đó được gắn thẻ thủ công và mô hình AI có thể được áp dụng cho công việc này. Điều này đặc biệt cần thiết trong AI có giám sát hoặc học máy, nơi các thuật toán tự học đều dựa trên dữ liệu được gắn nhãn.

Lặp lại quá trình đào tạo – Các mô hình học tập trải qua một chu kỳ cập nhật các giá trị hoặc sửa chữa các sai lệch trong quá trình đào tạo. Giống như tiến trình đào tạo, mục nhập dữ liệu được sử dụng để khởi tạo chuỗi giá trị ngẫu nhiên; chẳng hạn, để giúp hệ thống kinh doanh đưa ra các dự đoán chính xác hơn theo thời gian.

Xem full: https://fsibpo.com.vn/nhap-du-lieu-c...-tue-nhan-tao/

!