Sổ cái là gì? đó là thuật ngữ rất thông dụng đối với các người làm kế toán. tuy vậy vẫn còn nhiều bạn chưa hiểu sâu về thuật ngữ này. Trong Post bài viết này, công ty ứng dụng FAST sẽ giải đáp về định nghĩa sổ cái là gì tương tự như các luận điểm tác động tới sổ cái.

Sổ cái hay có cách gọi khác là sổ kế toán tổng hợp, dùng để tổng hợp những nghiệp vụ tài chính nảy sinh dựa trên account kế toán. Đây Có thể là tài sản, doanh thu, vốn chủ đầu tư, Ngân sách chi tiêu sinh sản...

Với mỗi trương mục sẽ đc mở một hoặc nhiều trang trong sổ cái nhằm mục đích biên chép thông tin theo niên độ tháng/năm/quý.

Tóm lại, sổ cái là sổ kế toán tổng hợp, được sử dụng để biên chép mọi thông tin deals của công ty trên từng trương mục. những số liệu trong sổ cái sẽ được người phụ trách tổng hợp lại, tới cuối mỗi kỳ sẽ khóa lại. chuẩn y đó, tổ chức sẽ phản ánh được tình trạng marketing, tài sản đang có. đồng thời, Có thể sử dụng số liệu này để check sự chênh lệch và nắm được tình hình tổng quát nhất.

Điểm lưu ý của sổ cái
Lúc khởi đầu làm việc với sổ cái, kế toán viên cần nắm vững được những điểm lưu ý cơ bản của loại sổ này để gia công đúng yêu cầu:

Có thể mở linh hoạt một hoặc nhiều trang liên tục và liền kề trong sổ cái. mục tiêu để ghi chép đầy đủ, khoa học trong niên độ kế toán.

Sổ cái được mở cho mỗi trương mục khác biệt Tại công ty.

Mọi số liệu về đầu kỳ, cuối kỳ hoặc biến động đều đc biên chép đúng mực, vừa đủ trong sổ cái account.

Thông tin sẽ được hệ thống hóa dựa theo từng đối tượng hoặc theo trương mục mở sổ.

Sổ cái được xem như cuốn lịch sử thể hiện sự phát triển của doanh nghiệp.

Sổ cái cho phép mở bất kỳ loại account nào.

Sổ cái kế toán có ý nghĩa gì?
Sổ cái mang đến những ý nghĩa cần thiết như sau:

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn hoặc đặt mua Phần mềm kế toán vui lòng truy cập tại website: FAO