Hiện nay các loại cửa nhôm đang tràn đầy trên thị trường, vững chắc khi tìm hiểu về cửa nhôm kính bạn sẽ nghe tới các từ ngữ chuyên ngành như Hệ nhôm, Cửa nhôm kính hệ 1000, Cửa nhôm kính hệ 700. Bài viết này giúp bạn làm minh bạch các khái niệm cơ bản của chúng.


Hệ nhôm là gì?

Hệ nhôm là mẫu đời nhôm tương hợp với kỹ thuật "chịu lực" của nhôm. Các hệ nhôm hợp nhất cho các hãng về Kích thước thanh nhôm, chỉ khác nhau về độ dày nhôm.

Các hệ nhôm như: Hệ 500, Hệ 700 và Hệ 1000, ....


Theo thông tin nhà sản xuất thì:

- Hệ 500 nghĩa là thanh nhôm khi làm việc như thanh dầm thì đoạn giới hạn võng 500mm.

- Hệ 700 nghĩa là thanh nhôm khi làm việc như thanh dầm thì đoạn giới hạn võng 700mm.

- Hệ 1000 tức thị thanh nhôm khi làm việc như thanh dầm thì đoạn giới hạn võng 1000mm.

Hệ 500:
- áp dụng: làm cửa sổ mở lùa.
- Kích thước khung bao: 2,5Dcm x 7Rcm
- kích tấc đố cửa: 2,5Dcm x 3Rcm

Hệ 700:
- Ứng dụng cửa đi hay cửa sổ mở.
- Kích thước khung bao: 3Dcm x 7,6Rcm
- kích tấc đố cửa: 3Dcm x 5Rcm

Hệ 1000:
- áp dụng cửa đi là phổ quát, vách kính.
- kích tấc khung bao: 5Dcm x 10Rcm
- kích tấc đố cửa: 3Dcm x 10Rcm

Cửa nhôm kính hệ 1000 là gì?

Là cửa nhôm kính có cấu tạo dùng các thanh nhôm hệ 1000, độ dày tùy thuộc vào từng Hãng sinh sản, nhưng quy cách Kích thước khung bao và Kích thước đố cửa là như nhau giữa các Hãng.

Cửa nhôm kính hệ 1000 thường ám chỉ loại cửa đi nhôm kính.


Cửa nhôm kính màu hệ 700 là gì?

Là cửa nhôm kính có cấu tạo dùng các thanh nhôm hệ 700, những chiếc cửa này có thể là cửa đi nhôm kính hay cửa sổ nhôm kính vì hệ 700 có thể ăn nhập Ứng dụng cho cả cửa sổ và cửa đi.