* PLC OMRON CP1E-E (10/14/20 I/O) : Loại đơn giản nhất không mở rộng được module, cổng USB nối máy tính, không kết nối màn hình, không phát xung, bộ đếm ngõ vào 10 Khz, bộ nhớ chương trình 2K steps, phù hợp cho các ứng dụng nhỏ, riêng lẻ

* PLC OMRON CP1E-E (20/30/40/60 I/O): 3 khối mở rộng, cổng USB nối máy tính, không phát xung, bộ đếm ngõ vào 10 Khz, bộ nhớ chương trình 2K steps, phù hợp cho các ứng dụng đơn giản có tối đa 160 I/O

* PLC OMRON CP1E-N (14/20 I/O): Không mở rộng được Module, tích hợp sẵn cổng RS-232, cổng USB; đầu vào đếm tốc độ cao 100 Khz; đầu ra phát xung 100 Khz, bộ nhớ chương trình 8K steps, phù hợp cho các ứng dụng nhỏ, có kết nối với màn hình, điều khiển phát xung 2 trục

* PLC OMRON CP1E-N ( 30/40/60 I/O): Tích hợp cổng RS-232, cổng USB; 3 khối mở rộng (max 180 I/O), đầu vào đếm tốc độ cao 100 Khz, đầu ra phát xung 100 Khz, bộ nhớ chương trình 8K steps, phù hợp cho các ứng dụng nhỏ, có kết nối với màn hình, điều khiển phát xung 2 trục

* PLC OMRON CP1E-NA (20 I/O): Tích hợp ngõ vào ra Analog (2 input + 1 output) ; Cổng RS-232, Cổng USB; 3 khối mở rộng (max 140 I/O), bộ nhớ chương trình 8K steps, phù hợp cho các ứng dụng sử dụng ngõ vào ra tương tự.
Xem thêm các model tại https://plcomron.com/plc-omron-cp1e.html?page=3