Nhân gian huyền ảo bố đại hòa thượng full 11 tiếng 布袋和尚 " Nhân Gian Huyền Ảo - THVL1" Của Lý Yến - 李燕 Athena Lee Tên gọi khác : + Hòa Thượng Túi Vải + Thỏ Nhi Thần Hòa Thượng Túi Vải Tên Tiếng Hoa : 布袋和尚 " Phim nằm trong series của Nhân Gian Huyền Ảo dài 24 tập ( 12 ngày ) Bắt đầu khởi chiếu ở Việt Nam : ngày 18/03/2016 Diễn Viên : ✰✰ Lý Yến vai Lâm Tú (thường gọi A Tú) - Liêu Ngọc Quân ✰✰ + Lâm Hữu Tinh vai Trần Quang Huy + Lưu Nhĩ Kim vai Bố Đại Hòa Thượng + Trần Uy Hàn vai Kim Xuân Phát + Trần Kiến Long vai Liêu Vĩnh Thắng / Hải Diêm Vương + Sử Đại Tây vai Vô Nại sư thái + Trịnh Vũ Tuyên vai A Chân ... Và nhiều diễn viên khác