Bảo hiểm tai nạn loài người
Bạn là học sinh, sinh viên, người lao động, công nhân kỹ sư làm việc tại các nhà cửa, công trường xây cất,.. Phải tiếp xúc và làm việc ở những môi trường có tính chất rủi ro cao. Bạn sẽ làm gì để bảo vệ chính mình trước những điều bất trắc, tai nạn không lường trước được. Hãy cùng Bảo hiểm tai nạn 24/24 của chúng tôi để bảo vệ bạn trước những tai nạn rủi ro không may xảy ra trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

>>>xem thêm: phí bảo hiểm bảo minh


BẢO HIỂM TAI NẠN con người 24/24
Bạn là học sinh, sinh viên, người lao động, công nhân kỹ sư làm việc tại các công trình, công trường kiến thiết nên,.. Phải tiếp xúc và làm việc ở những môi trường có tính chất rủi ro cao. Bạn sẽ làm gì để bảo vệ chính mình trước những điều bất trắc, tai nạn không lường trước được. Hãy cùng Bảo hiểm tai nạn 24/24 của chúng tôi để bảo vệ bạn trước những tai nạn không may không may xảy ra trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
luôn tự tin an ninh về tính mạng và thân thể loài người, việc tuân thủ tuyệt đối các phép tắc an toàn lao động và tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24h là bắt buộc. Theo đó Bảo hiểm tai nạn nhân loại còn là loại hình bảo hiểm bắt buộc tham gia cho các đối tượng là Lao động, công nhân trong các dự án, nhà cửa, công trường thi công. Thông tư này sử dụng cho Chủ đầu tư xây dựng, nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng; Nhà thầu tư vấn; Nhà thầu kiến tạo nên thi công....

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM:
Người Việt Nam hoặc người nước ngoài định cư tại Việt Nam đang học tập làm việc công tác tại Việt Nam
Tuổi từ 15 ngày tuổi đến 70 tuổi và người nước ngoài đang học tập làm việc công tác tại Việt Nam nhưng mà đào thải các đối tượng sau đây:
Những người đang bị bệnh thần kinh.
Những người đang bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là loại hình bảo hiểm bắt buộc đối với các chủ nhà máy, tổ chức, xí nghiệp, tòa nhà văn phòng, chung cư và các nhà hàng, quán bar, dịch vụ giải trí, karaoke.…để bảo vệ tài sản của mình khi xảy ra tổn thất Bởi vì Cháy & Nổ -là hai không may thường xảy ra ở bất cứ nơi nào.

Địa chỉ QUYẾT ĐỊNH SỐ TIỀN BẢO HIỂM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM:
Nếu tham gia bảo hiểm với số tiền bảo hiểm quá cao ( tự định giá tài sản quá cao so với giá trị thực tế ): Khách hàng sẽ phải trả phí bảo hiểm cao hơn và khi xảy ra tổn thất thì cũng chỉ bồi thường đúng bằng giá trị thực tế của tài sản.
Nếu số tiền bảo hiểm quá thấp ( tham gia bảo hiểm dưới giá trị ) : Khi xảy ra tổn thất Khách hàng sẽ không được bồi thường đầy đủ và số tiền bồi thường sẽ bị khấu trừ theo tỷ trọng . (shopbaohiem.vn - website tư vấn và bán bảo hiểm trực tuyến)Ví dụ : Giá trị thực tế của toà nhà (giá trị xây dựng mới , giá trị này có ghi trên sổ sách )= 200 tỉ
Bởi lỗi bất cẩn của nhân viên, toà nhà bị cháy, khoảng hai tầng lầu bị thiệt hại nặng nhất, tổng thiệt hại ước tính 20 tỉ đồng.
* Nếu khách hàng nhập cuộc bảo hiểm với số tiền bảo hiểm=200 tỉ (bảo hiểm đúng giá trị ) thì khi xảy ra tổn thất khách hàng sẽ được bồi thường vừa đủ giá trị tổn thất. Cụ thể trong trường hợp trên, Khách hàng sẽ được bồi thường 20 tỉ.
* Nếu khách hàng tham gia bảo hiểm với số tiền=100 tỉ ( bảo hiểm dưới giá trị 50% ) thì khi xảy ra tổn thất trên, Khách hàng sẽ chỉ được bồi thường : 20 t ỉx 50%=10 tỉ. Bởi vì vậy khách hàng sẽ không được bổi thường vừa đủ.Điều này càng nguy khốn hơn trong trường hợp tổn thất toàn bộ hoặc nghiêm trọng.