Mua bán nhà đất, cho thuê nhà đất Quận 6bao gồm các đường trọng điểm sau:


68 đường phố Quận 6
An Dương Vương 16 địa điểm
Bà Hom 92 địa điểm
Bà Lài 2 địa điểm
Bến Bãi Sậy 17 địa điểm
Bến Lò Gốm 4 địa điểm
Bến Phú Lâm 3 địa điểm
Bình Phú 33 địa điểm
Bình Tây 4 địa điểm
Bình Tiên 44 địa điểm
Bửu Đình 1 địa điểm
Cao Văn Lầu 15 địa điểm
Chợ Lớn 31 địa điểm
Chu Văn An 1 địa điểm
Cư Xá Phú Lâm B 29 địa điểm
Đặng Nguyên Cẩn 12 địa điểm
Đường 10 Cư Xá Rada 7 địa điểm
Đường 26 6 địa điểm
Đường 28 1 địa điểm
Đường 32 1 địa điểm
Đường 61 1 địa điểm
Đường Số 1 2 địa điểm
Đường Số 10 61 địa điểm
Đường Số 11 12 địa điểm
Đường Số 12 1 địa điểm
Đường Số 13 1 địa điểm
Đường Số 14 1 địa điểm
Đường Số 1C 1 địa điểm
Đường Số 2 6 địa điểm
Đường Số 21 1 địa điểm
Đường Số 22 2 địa điểm
Đường Số 23 1 địa điểm
Đường Số 26 5 địa điểm
Đường Số 29 1 địa điểm
Đường Số 3 4 địa điểm
Đường Số 32 3 địa điểm
Đường Số 34 4 địa điểm
Đường Số 44 1 địa điểm
Đường Số 5 2 địa điểm
Đường Số 72 1 địa điểm
Đường Số 8 1 địa điểm
Đường Số 9 1 địa điểm
Gia Phú 21 địa điểm

- Các phường trọng điểm khu vực quận 6
Phường Bình Tây cũ: các phường 1, 3, 4, 7 và 8 hiện nay
Phường Chợ cũ: phường 2 hiện nay
Phường Bình Tiên cũ: các phường 5, 6 và 9 hiện nay
Phường Bình Phú cũ: các phường 10 và 11 hiện nay
Phường Phú Lâm cũ: các phường 12, 13 và 14 hiện nay

Xem thêm Mua bán nhà đất, cho thuê nhà đất Quận 5

Thời Gian Cấp Giấy Chứng Nhận Nhà Đất Quận 6

● Đo vẽ 15 ngày

● Chứng phường 1 ngày

● Thụ lý ở phường 15 ngày

● Thụ lý ở Quận 60 ngày

● Tính thuế 10 ngày

● Tổng cộng 101 ngàyMua bán nhà đất, cho thuê nhà đất Quận 4