Đối tác quan trọng của dịch vụ văn phòng ảo G-Office là nhiều cá nhân mong muốn khởi nghiệp, các doanh nghiệp mới khởi động, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ. tuy nhiên, đây được xem là hầu hết nhiều khách hàng trong nước, và còn tập hợp công ty, khách hàng, bên phía khách hàng nước ngoài thì sao, toàn bộ họ đều có khả năng hóa thân vào khách hàng tiềm năng rất là lớn đối với G-Office.

Đối tượng có khả năng thue van phong nho ở tại Hồ Chí Minh gồm những khách ngoại quốc thuê văn phòng đại diện đăng kí hoạt động ở tại Việt Nam.


Đó là các công ty nước ngoài chủ yếu hoạt động phía trong những lĩnh vực về tài chính, bảo hiểm, công nghệ thông tin và phần mềm và số lượng thuê văn phòng ảo lên tới khoảng 70% do Việt Nam đang có sự thu hút của sự bành trướng kinh tế, tham gia WTO và còn sức nóng của một thị trường với hơn 90 triệu dân. Một thị trường có nhiều tiềm năng.

Và 30% còn lại đến từ những doanh nghiệp và cá nhân khu vực trong nước. Có thể là doanh nghiệp đang hành động hiện ở tại, doanh nghiệp mở rộng chi nhánh, doanh nghiệp mới hình thành với khát khao và nội lực về tài chính họ tấn công vào thị trường và cần thuê văn phòng làm văn phòng đại diện.


Sức cầu thị trường này đang có khả năng như thế nào? Cả 2 nhóm đối tượng đều đang lên đáng kể, tranh giành trong kinh doanh và có canh tranh cả trong việc tìm được một chỗ văn phòng đại diện đẹp nhất và phù hợp để phổ biến cũng là giới thiệu doanh nghiệp đến thị trường và người dân.

Tuy là rõ ràng có sự không giống nhau một phần về nhu cầu của 2 nhóm đối tượng quý khách tiềm năng phía trong thị trường cho thuê văn phòng ảo này. Và GOFFICE đã hiểu được được cái yếu tố quan trọng của các phân khúc thị trường để mang đến dịch vụ cho thuê văn phòng ảo một cách thuận tiện nhất.