Đối Tượng quan trọng của dịch vụ văn phòng ảo G-Office là tập hợp cá nhân khao khát lập nghiệp, các doanh nghiệp mới hình thành, những doanh nghiệp vừa và nhỏ. tuy nhiên, đây được biết đến là hầu hết những khách hàng khu vực nội địa, như thế còn những công ty, khách hàng, bên phía đối tác nước ngoài thì sao, tất cả họ đều có năng lực hóa thân thành khách hàng tiềm năng cực kỳ lớn đối với G-Office.


Đối tượng có thể thuê văn phòng ở tại Tp HCM bao gồm khách ngoại quốc thuê văn phòng đại diện đăng kí hành động tại Việt Nam.

Đó là những công ty nước ngoài có mục đích hoạt động bên trong nhiều lĩnh vực là bảo hiểm,tài chính, công nghệ thông tin và phần mềm và số lượng văn phòng thông minh lên tới khoảng 70% do Việt Nam đang có sự thu hút của sự mở rộng kinh tế, trở thành thành viên WTO với sức nóng của một thị trường với hơn 90 triệu dân. Một thị trường hết sức tiềm năng.


Và 30% còn lại đến từ những doanh nghiệp và cá nhân nội địa. Có thể là doanh nghiệp đang hành động hiện tại, doanh nghiệp mở rộng chi nhánh, doanh nghiệp mới đi vào hoạt động với ước vọng và khả năng về tài chính họ tấn công vào thị trường và thuê văn phòng ảo làm văn phòng đại diện.

Sức cầu thị trường này đang có khả năng như thế nào? Cả 2 nhóm đối tượng đều đang lên đáng kể, tranh giành trong kinh doanh và có canh tranh cả trong việc phát hiện được một nơi văn phòng đại diện thuận lợi nhất và phù hợp để đem đến bên cạnh giới thiệu doanh nghiệp đến thị trường và người dân.

Tuy là rõ ràng có sự không giống nhau một phần về nhu cầu của 2 nhóm đối tượng khách hàng tiềm năng phía trong thị trường cho thuê văn phòng ảo này. Và GOFFICE đã thấu hiểu được cái then chốt của các phân khúc thị trường để hổ trợ dịch vụ cho thuê văn phòng nhỏ một cách thuận lợi nhất.