Thông tin thêm từ Chính phủ là theo tính toán, trường hợp giá dầu bình quân đạt từ 50 USD/thùng trở lên thì thu ngân sách nhà nước cơ bản đạt dự toán, cân đối ngân sách nhà nước được đảm bảo.

Còn trường hợp giá dầu bình quân giảm dưới 50 USD/thùng thì ngân sách sẽ hụt thu, ảnh hưởng đến cân đối ngân sách nhà nước. Cho đến cuối tháng 4/2015, giá dầu đang dao động xung quanh mức 60 USD/thùng.

Tính toán này, đương nhiên có liên quan chặt chẽ đến các giải pháp điều hành ngân sách từ nay đến hết năm 2015.
chung cư 125 hoàng ngân
Không phải thách thức duy nhất

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết hàng loạt biện pháp mạnh sẽ được triển khai như phấn đấu tăng thu từ nội địa và xuất nhập khẩu ở mức cao nhất để bù đắp số giảm thu từ dầu thô, không đề xuất, ban hành các chính sách mới làm giảm thu ngân sách, trừ trường hợp cắt giảm thuế theo cam kết quốc tế.

Chính phủ cũng “hứa” điều hành chi thường xuyên chặt chẽ, tiết kiệm triệt để các khoản chi cho bộ máy quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công. Cụ thể là tạm giữ lại tại Kho bạc Nhà nước 10% dự toán chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015 của các đơn vị sử dụng ngân sách.
chung cư five star garden
Hay, quản lý chặt chẽ, điều hành sử dụng trong phạm vi 50% nguồn dự phòng ngân sách đã bố trí trong dự toán của từng cấp để xử lý các nhiệm vụ cấp bách phát sinh, 50% nguồn dự phòng ngân sách còn lại tạm giữ lại để chủ động xử lý khi nguồn thu ngân sách nhà nước giảm lớn.

Và, đến tháng 8/2015, căn cứ tình hình kinh tế - ngân sách nhà nước, diến biến giá dầu thô và đánh giá tác động của việc giá dầu giảm đến ngân sách, trường hợp dự kiến thu ngân sách trung ương năm 2015 đạt và vượt dự toán Quốc hội quyết định, các nguồn kinh phí tạm giữ lại tiếp tục được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ chi đã bố trí dự toán đầu năm và đáp ứng các nhu cầu chi cấp thiết phát sinh theo quy định.chung cư thành an tower