Thông tin căn hộ du an lang sen viet nam : 66.8m2
Mã căn hộ A4 - Tòa A3 ( Căn số 3,4,5,10,11,12)
Diện tích: 66,8 m2(Tim tường) - 61.4 m2(Thông thủy)
- Căn số 3, 4, 5 Cửa vào : Tây Bắc, Ban công : Đông Nam
- Căn số 10, 11, 12 Cửa vào : Đông Nam, Ban công : Tây Bắc
Thông tin Căn hộ 102 m2
Mã căn hộ B1 - Tòa A3 ( Căn số 01)
Cửa vào city gate towers : Tây Bắc, Ban công : Tây Nam
Diện tích: 102 m2(Tim tường) - 95.3 m2(Thông thủy)
Thông tin căn hộ 102 m2
Mã căn hộ B2 - Tòa A3 ( căn số 2,6,9,13).
Diện tích lang sen viet nam : 102 m2(Tim tường) - 95.9 m2(Thông thủy)
- Căn số 02 Cửa vào : Tây Bắc, Ban công : Đông Nam/ Tây Nam.
- Căn số 06 Cửa vào : Tây Bắc, Ban công : Đông Nam/ Đông Bắc.
- Căn số 09 Cửa vào : Đông Nam, Ban công : Tây Bắc/ Đông Bắc.
- Căn số 13 Cửa vào : Đông Nam, Ban công : Tây Bắc/ Tây Nam