JVC vốn được đánh giá là một cổ phiếu có cơ bản tốt, lang sen viet nam được nắm giữ bởi nhiều tổ chức lớn như DI Asian Industrial Fund, Dragon Capital, Vietnam Equity Holding… Thanh khoản của JVC luôn tính bằng số lượng triệu cổ phiếu.

Chính vì thế, tỷ lệ cho vay margin đối với cổ phiếu này tại các công ty chứng khoán đều khá lớn.

Khi tin đồn không tích cực được lan truyền, du an lang sen viet nam một loạt các CTCK đã cắt margin đối với JVC. Điều đó càng tạo nên sự lao dốc của cổ phiếu. Và vào thứ 2, áp lực call margin vẫn rất lớn do nhà đầu tư còn đang phân vân trong hành động và lực cầu chưa có ngay để đẩy giá cổ phiếu lên. Khi cổ phiếu bị call margin, lượng hàng đổ vào thị trường lại tiếp tục tạo nên một lượng cung lớn và cổ phiếu chưa thể “hồi sức” nếu không có một lượng cầu áp đảo.

Lượng cầu này có thể kỳ vọng từ đâu?

Với tỷ lệ nắm giữ lớn (đi kèm sự thiệt hại lớn khi cổ phiếu lao dốc), du an lang sen các nhà đầu tư tổ chức của JVC và cả chủ tịch HĐQT Lê Văn Hướng (người đang nắm giữ 13,3 triệu cổ phiếu) được kỳ vọng là các đối tượng tạo nên lực cầu để … cứu giá cổ phiếu.

Chủ đề cùng chuyên mục: