Nhằm tạo điều kiện cho các đối tượng có khó khăn mua dat nen thu duc thuộc sở hữu Nhà nước, Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh Đồng Nai về việc bố trí các căn hộ chung cư tại block B1 và B2, các căn hộ tầng trệt của block A1 và A2 Đường Nguyễn Ái Quốc (trước đây là Đường Nguyễn Văn Trỗi), phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa làm NƠXH theo hình thức thuê, thuê mua. Tuy nhiên, việc bố trí các căn hộ chung cư này phải bảo đảm nguyên tắc sau đây:

- Đối với các căn hộ có diện tích từ 60m 2 trở xuống thì thực hiện mua dat nen thu duc theo đúng quy định về quản lý sử dụng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước; đối với các căn hộ có diện tích từ 60m2 trở lên thì chỉ thực hiện cho thuê theo đúng quy định về quản lý sử dụng nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước;

- Việc mua dat nen thu duc này phải được thực hiện bảo đảm đúng đối tượng, điều kiện, trình tự thủ tục quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

Chủ đề cùng chuyên mục: