Theo tin từ Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, trong 4 tháng đầu năm 2015, đơn vị đã tiến hành giám sát vệ sinh và chất lượng nước tại 45 cơ sở cấp nước công suất từ 1000m3/ngày đêm trở lên với 179 lượt.
Kết quả, trong số 179 mẫu nước được xét nghiệm có tới 7 mẫu không đạt chỉ tiêu về lý học (3,9%), 38 mẫu không đạt chỉ tiêu về hóa học (21,2%), về vi sinh vật có 5 mẫu không đạt (2,8%). Kết quả xét nghiệm 32 mẫu nước cuối nguồn của nhà máy nước Hà Đông, Sơn Tây, Quang Minh cho thấy, có đến 8 mẫu không đạt chỉ tiêu về hóa học (25%).
Trung tâm Y dự phòng thành phố đã giám sát tại 31 nhà chung cư hh2 linh đàm, tập thể, trong đó có 20 đơn vị bảo đảm vệ sinh, còn lại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh, chủ yếu liên quan đến chất lượng bể ngầm, bể mái các tòa nhà thiếu khóa an toàn, việc thực hiện vệ sinh nóc bể, nắp bể chưa thường xuyên.
Trong 118 mẫu nước lấy tại các khu chung cư hh3 linh đàm, có 67 mẫu (56,8%) đạt chuẩn , 51 mẫu (43,2%) không đạt tiêu chuẩn, trong đó có 23 mẫu không đạt quy chuẩn về hóa học (chỉ tiêu Pecmanganat, Nitrit), 28 mẫu không đạt quy chuẩn về vi sinh vật (chỉ tiêu Coliforms và E.coli).
Qua các đợt giám sát, cơ quan chức năng đã yêu cầu các cơ sở cung cấp nước khắc phục tồn tại, cung cấp nước bảo đảm vệ sinh và an toàn đến người dân.

Chủ đề cùng chuyên mục: