Về phía các ngân hàng, dưới cái nhìn của người trong cuộc, ông Đoàn Thái Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế NHNN nhận xét, bảo lãnh BĐS dat nen thu duc có mức độ rủi ro khá cao, vì xét về bản chất, thực ra đây là việc NHTM bảo lãnh nghĩa vụ bàn giao nhà đúng tiến độ. Trong khi đó, tiến độ bàn giao dự án lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, ngoài sự kiểm soát của ngân hàng, chẳng hạn như khả năng tài chính của chủ đầu tư, việc tổ chức thi công của các nhà thầu, giám sát công trình...Thực tế vừa qua cũng cho thấy, bên cạnh những dự án được chủ đầu tư triển khai đúng tiến độ cam kết, còn không ít dự án không thể hoàn thành hoặc chây ỳ.

Đại diện NHNN cũng cho rằng, việc xác định mức phí này sẽ do các bên thỏa thuận theo nguyên tắc thị trường, phụ thuộc vào mức độ rủi ro của từng dự án, năng lực của chủ đầu tư dat nen thu duc , cũng như mức độ cạnh tranh trên thị trường...

Theo đó, dự án dat nen thu duc nào khả thi và có chủ đầu tư uy tín... thì đương nhiên sẽ phải chịu mức phí bảo lãnh thấp hơn so với những dự án ngân hàng thẩm định có độ rủi ro cao hơn.

Được biết, các ngân hàng hiện đang đang áp dụng mức phí bảo lãnh dao động từ 0,5-3%/năm sau khi có kết quả thẩm định dự án, xếp hạng tín dụng đối với từng khách hàng cụ thể. Độ rủi ro của mỗi loại hình bảo lãnh là khác nhau, do đó mức phí bảo lãnh cũng khác nhau.

Chủ đề cùng chuyên mục: