UBND Tp.HCM đánh giá dat nen thu duc là các tài sản quan trọng với giá trị lớn nên trên thực tế khi được cấp sổ đỏ sẽ tạo thuận lợi cho sinh hoạt, làm ăn của người dân. Việc số lượng những trường hợp không có nhu cầu cấp sổ đỏ tăng lên như hiện tại thì cần nhìn nhận về mặt chủ quan đối với những quy định pháp luật chưa đáp ứng được mong muốn, nhu cầu của người dân.

Hiện nay, Luật Đất đai năm 2013 và những văn bản hướng dẫn thực hiện đã có quy định tháo gỡ vướng mắc về tiền sử dụng dat nen thu duc nhưng thực sự người dân phải nộp tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ quá cao, những trường hợp nhà, đất tạo lập sau ngày 15/10/1993 phải nộp tiền sử dụng đất hàng trăm triệu đồng. Trong khi đó, người dân không đủ khả năng để nộp tiền sử dụng đất dẫn tới không thiết tha với việc làm hồ sơ cấp sổ đỏ.

Đối với 93.665 trường hợp dat nen thu duc không đủ điều kiện cấp sổ đỏ theo quy định pháp luật, thực tế là người dân không tranh chấp, sử dụng ổn định. Con số nhà, đất “khổng lồ” này phát sinh bởi tốc độ đô thị hóa nhanh, những vấn đề vướng mắc về pháp lý nhà, đất của người dân Tp.HCM tồn đọng qua nhiều thời kỳ mà chưa được xử lý dứt điểm...

Nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân, UBND Tp.HCM đã kiến nghị Chính phủ cho phép làm thủ tục cấp sổ đỏ đối với nhà, đất mua bán giấy viết tay sau ngày 1/7/2004 do tại Tp.HCM

Chủ đề cùng chuyên mục: