Ông Tiến cho biết, tổng số tiền nợ đến thời điểm này lên tới 23 nghìn tỷ đồng, trong đó chung cư 219 trung kính nợ thuế phí 9.600 tỷ đồng, nợ thuế đất 7.400 tỷ đồng và nợ thuế chậm nộp 5.900 tỷ đồng. Từ công khai danh tính các DN chây ì, 6 tháng đầu năm, Cục Thuế Hà Nội đã thu nợ được hơn 6.300 tỷ đồng, trong đó nợ thuế phí hơn 4.600 tỷ đồng, 1.700 tỷ đồng còn lại là các khoản nợ liên quan đến đất.
Theo đó, đối với các chung cư không có thang máy, giá dịch vụ áp dụng từ 450 đến 5.000 đồng/m2.
Đối với chung cư lạc hồng westlake có thang máy, giá dịch vụ áp dụng tối thiểu 800 đồng/m2 và tối đa 16.500 đồng/m2.
Đồng thời, quyết định cũng nêu rõ, trường hợp chung cư có nguồn thu kinh doanh các dịch vụ khác thuộc phần sở hữu chung phải được tính để bù đắp chi phí dịch vụ nhằm giảm giá dịch vụ cho nhà chung cư. Khung giá này cũng chưa có các dịch vụ cao cấp kèm theo nhưu tắm hơi, bể bơi, sân Tenis…

Ban quản trị Nhà chung cư được quyền quyết định giá dịch vụ nhà chung cư, trường hợp chưa thành lập được Ban quản trị chung cư c3 lê văn lương, thì phải được sự chấp thuận bằng văn bản của trên 50% số hộ dân cư trú tại chung cư đó.

Chủ đề cùng chuyên mục: