Những người được phép vay tiền từ FHA không được phép tham gia bất kỳ hoạt động tín dụng bất động sản lang sen viet nam nào trong vòng 5 năm tiếp theo, trừ những khoản vay được sử dụng để bảo dưỡng, sửa chữa bất động sản hiện đang nắm giữ.

Trong trường hợp các đối tượng này muốn tham gia vào hoạt động tín dụng bất động sản mới phải được văn bản chấp thuận từ FHA và không được vay vốn quá 95% giá trị của bất động sản mới.

Đối với các tổ chức tín dụng, chương trình hỗ trợ này cũng là một lối thoát, khi mà khả năng trả nợ của người vay tiền đã được đảm bảo bởi FHA. Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng sẽ phải chịu thiệt đôi chút, khi phải chấp nhận giảm giá trị các khoản nợ phải thu còn 90% so với giá trị gốc.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia tài chính, các tổ chức tín dụng sẽ chỉ đồng ý tham gia chương trình này nếu khoản tiền chịu "hy sinh" là ít hơn nếu so sánh với hoạt động tịch thu tài sản du an lang sen viet nam cầm cố.

Với chương trình này, từng trường hợp vay vốn mua bất động sản sẽ được xem xét. Nếu đạt được sự đồng thuận giữa FHA và các tổ chức cho vay cầm cố, sẽ tới lượt các ngân hàng tham gia định giá giá trị hiện tại của bất động sản, thẩm định các tờ khai thu nhập can ho quan 8 , kiểm tra tài khoản ngân hàng và mức đánh giá tín nhiệm của chủ sở hữu bất động sản.

Chủ đề cùng chuyên mục: