Tính đến thời điểm này, Việt Nam chưa có bất cứ văn bản quy phạm pháp luật nào điều chỉnh việc thành lập dat nen dong nai và hoạt động của Quỹ đầu tư BĐS, vì vậy, việc Bộ Tài chính xây dựng hướng dẫn việc thành lập và quản lý Quỹ đầu tư BĐS, theo TS. Trần Du Lịch (đại biểu Quốc hội TP.HCM) sẽ góp phần khai thông giữa thị trường vốn và thị trường BĐS; hạn chế tình trạng người dân kinh doanh BĐS riêng lẻ dẫn đến sự hỗn loạn trên thị thị trường.

“Việc thành lập Quỹ đầu tư BĐS sẽ hướng các nhà đầu tư riêng lẻ, đầu tư tự phát thiếu chuyên nghiệp thành những nhà đầu tư chuyên nghiệp; không chỉ khai thông cả thị trường vốn lẫn thị trường BĐS, mà còn góp phần ổn định, lành mạnh cả hai thị trường dat nen nhon trach này”, ông Lịch nhận định.

Trong khi đó, theo giải thích của Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Vũ Văn Ninh, việc chậm ban hành văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động của Quỹ đầu tư BĐS là do Luật chứng khoán năm 2006 hạn chế việc đầu tư đối với quỹ đầu tư (quỹ đầu tư dạng đóng không được đầu tư quá 10% tổng giá trị tài sản vào BĐS; Quỹ đầu tư dạng mở không được đầu tư vào BĐS). Tuy nhiên, những hạn chế này đã được Luật chứng khoán năm 2010 gỡ bỏ, tạo khuôn khổ pháp lý để Bộ Tài chính xây dựng những quy định liên quan đến can ho quan 8 huy động vốn, thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý Quỹ đầu tư BĐS.

Chủ đề cùng chuyên mục: