Hiện nay nhu cầu thuê nhà tại Đà Nẵngrent house da nang đang tăng cao và đặc biệt là các đối tượng có thu nhập thấp và khó khăn. Cùng tìm hiểu các chính sách của Đà Nẵng về việc đối tượng nào được thuê nhà chung cư xã hội tại Đà Nẵng.


Thông báo số 25/TB-HDND ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Hội Đồng Nhân Dân Thành phố Đà Nẵng thì việc xem xét giải quyết việc xin thuê nhà chung cư của công dân trên địa bàn thành phố cụ thể như sau:

I. Yêu cầu chung đối với đối tượng xin thuê chung cư

Hộ gia đình có đăng ký hộ khẩu thường trú hợp pháp tại thành phố Đà Nẵng kể từ năm 2005 trở về trước. Đối với hộ đặc biệt nghèo, hộ nghèo phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

II. Tiêu chí về điều kiện được tiếp nhận đơn, xem xét giải quyết

1. Đối tượng xin thuê chung cư thuộc diện ưu tiên 1

  • Phụ nữ đơn thân thuộc hộ đặc biệt nghèo, hộ nghèo, đang nuôi con;
  • Gia đình thuộc hộ đặc biệt nghèo, hộ nghèo;
  • Gia đình diện chính sách, có công Cách mạng (những đối tượng đang được hưởng chế độ chính sách đối với người có công);
  • Cán bộ thuộc diện thu hút của thành phố, đã lập gia đình, đang nuôi con;
  • Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác từ mười (10) năm trở lên, đã lập gia đình, đang nuôi con;

Tất cả các đối tượng kể trên phải thuộc diện đặc biệt bức xúc về chỗ ở: Hiện nay đang ở nhà thuê, ở nhờ do từ trước đến nay chưa có nhà ở hoặc đang ở trong nhà có rất đông nhân khẩu với nhiều hộ gia đình cùng chung sống trên diện tích sử dụng rất chật hẹp.

2. Đối tượng xin thuê chung cư thuộc diện ưu tiên 2

  • Phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn, đang nuôi con;
  • Gia đình thuộc hộ nghèo;
  • Gia đình diện chính sách, có công Cách mạng (những đối tượng đang được hưởng chế độ chính sách đối với người có công);
  • Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác từ năm (05) năm trở lên, đã lập gia đình, đang nuôi con;

Tất cả các đối tượng kể trên phải thuộc diện bức xúc về chỗ ở: Hiện nay đang ở nhà thuê, ở nhờ do từ trước đến nay chưa có nhà ở hoặc đang ở trong nhà có đông nhân khẩu với nhiều hộ gia đình cùng chung sống trên diện tích sử dụng chật hẹp.

3. Ngoài hai đối tượng nêu trên, hiện nay thành phố chưa xem xét giải quyết các đối tượng khác.

Vậy để có thể thuê nhà chung cư xã hội của Đà Nẵng thì cần đáp ứng được các điều kiện trên.

Nguồn: Các đối tượng được thuê nhà chung cư xã hội tại Đà Nẵng