- Thời gian sạc các loại Ipad dùng sạc ipad10W ( ưu tiên dùng cáp zin ):
Ipad 1: 25%/1h --> khoảng 4h00' là đầy pin ( 0% --> 100% )
Ipad 3: 17%/1h --> khoảng 6h00' là đầy pin ( 0% --> 100% )
Ipad 2: 25%/1h --> khoảng 4h00' là đầy pin ( 0% --> 100% )
Ipad 4: 19%/1h --> khoảng 5h30' là đầy pin ( 0% --> 100% )
IMini 2: 28%/1h --> khoảng 3h30' là đầy pin ( 0% --> 100% )
Cáp sạc ipad air: 22%/1h --> khoảng 4h30' là đầy pin ( 0% --> 100% )


Note : khi sạc nên thảo bỏ các ốp lưng ipad air hay bao da ipad air để đỡ nóng máy